รับซ่อมบอร์ดอิเล็กทรอนิกส์

      รับซ่อมบอร์ดอิเล็กทรอนิกส์ , รับซ่อมแผงเครื่องจักร , รับซ่อมแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ รับซ่อมงาน Inverter  รับซ่อม PLC  รับซ่อม Servo Drive  รับซ่อม Touch screen รับซ่อมTemperrature รับซ่อมBorad  Control  รับซ่อม Power Supply   รับซ่อม UPS   รับซ่อมMonitor and Display และรับซ่อม I/O Module ทุกขนาด ทุกยี่ห้อ

 

 ตัวอย่างงานซ่อม 

PIN-POINT-PARTS-FEEDER-CONTROLLER-PFD-300

SUOER-FPC-2000B-DC-24V-AC-220V

HAMEG-MODEL-HM303-6

GAMATRONIC-MODEL-IP210ALS-2K-EP2-55

STM-MOLD-TEMPERATURE-CONTROLLER

MPA9517-0001-0002

TELEMECANIQUE-ATS48C11Q

CAR-TURNING-LIGHT

LG-EBR809775

AR31-532-1-001305

AE76-N097G01

SAMSUNG-PC2700S-25331-AO

QIMONDA-HYS64D32000HDL-6-C-C7E64216

PC1211-A-RB09003-160322-0126-VAPP

GRIZZLU-ITEM-GS4545

HONEYWELL-IN-LINE-AMPLIFIER-P-N-060-6827-03

3M-DYNATEL-965DSP

INDUCTOHEAT-ASSY-NO-31035-600B11

MEIER-TYPE-7-0912B

SONY-MODEL-KV-SRP023-PFCG

MINEBEA-CP32004KE-A29

TOYO-MAIN-BOARD-3--E-P933311

POWER-SUPPLY-COMPUTER-SERVER

IROY-MODEL-TR514-1

AMF-FPG-VERSION-16-4

HUNTER-ASSEMBLED-14794JX

ECA162-01

TOKIMEC-MODEL-HLA31109040

OSSTEM-OSM2-TYPE-SI-923

AIF-BOARD-1-D-P186415-BSK

TOYO-PIF-BOARD-1-E

XINJE-MODEL-XC3-60RT-E

BI-MEC-415-400-220-0-0-18-24-0-220

MAGNETIC-PEDESTAL-DRILL

MIURA-BD2-200-01H

SANMOTION-MODEL--RS1A15AT

ENVIREN-CUS-85-ID-PBC00081

POWER-SUPPLY-19390024604-A-C-1007R04C-LPQ113-B

G-7796-8-4D-A1-UAD-LTEG77967

ASSEMBLE-9100-4972-REV-C-TRANEX-14-7346-63570196

100V-S-820905-1-SDS-8C-0-19V-21V-DC-250M

BOARD-MST2-CAN-A-24

SCHOTT-04-11041-0702-47001

2335758009-TKP0228-726-5-271

2335758012-TKP0228-726-ST-482

PRCM-SPW20105-A0635-CLASS-3

RRZK8R23-0-4353C-TT020418

RRZK8A089-1-0001

TTZK8A158-PWRITE-8A173-0-0002

HORYU-207816-100B

TONGDAO-V21-20140510-00004

BOARD-YK-2

MICON-MODEL-PME-K

TELEMECANIQUE-Altistart-MODEL--48-ATS48C48Q

TEMPERATURE

SUPER-TIGER-560S

AIR-CONDITIONNER-CONTROL-UNIT-13N3KPX-T1

SONY-MODEL-KC-SRP023-PFC

SUNSTAR-ACSERVO-MOTOR-SERIES-III-MODEL--S3AC55-2A-001

BARTHER-TYPE-DB232A3

C77081-AS-TCT

BOARD-DNW-89N-B

MEC-SCS1-19-S-1N

ELGA-MODEL-ULTRAIONIC

24201-12403-71

AC-SUPERDRIVE-TYPE-ACS48S+450C-T1

TOYO-HD-MAIN-BOARD-2-B-D179382

TABAI-ESPEC-CORP-NPO-C1-16008T-100A-POC22924-L98

PHILIPH-PR1604-9405-316-04001

POWER-SUPPLY-โอเร็กซ์-OREX

SHIHLIN-MODEL-SDH-150A2A

TINY-MITE-MODEL-TM22-12Y-115V

COMMAX-2018-10S18102703237

MODBUS-PROTOCOL-MODEL-RGLV80--9H

ONITY

KAMIHEI-GUN-TYPE-D9MM-11A

CP-MODEL-8216-CVIC-H-4

AUTOMOBILE-GEAR-CONTROL-BOX

TRANSFORMER-20V-15V-2V-15V-20V-3-3V-0V033V-N

CLOVER-SERVICE

EQOS-NSEH-RT01A-7725-7820

NSEH-AT01A-7731-8122

SANREX-TYPE-KSX-4000MPSY

MINEBEA-CP32004KE-A2X

JASE-BAS3a1-CNT-JP1060A

YK-5-V2-0-2016108-0002-00

TSUD-KOMA

AUTOMATIC-VOLTAGE-MODEL-PS103

SAMSUNG-POWER-EORTE-STD-090307

BSK-ANALOG-BOARD-2-P16108

CIRCUIT-BOARD-NUMBER-07011-1

YL-TYPE-SD86-61

BCN-MODEL-HP960C-RM

FIRE-ALARM-BOX

CROSS-MARK-GENERATOR

ORIENTAL-MOTOR-SBMR-501

MIRNAKI-CG-COMMON-BOARD-E400775-3

YODA-14-0-14-7-0-7-3135A213-00-72-0-100-120-220-240

COMPUMOTOR-400-MOTION-CONTROLLER-400-M-C

SOOGOOELC-SG-MC300B2B-130701