ก็อปปี้แผงวงจร Copy PCB Board

ก็อปปี้แผงวงจร Copy PCB Board

ก็อปปี้แผงวงจร Copy PCB Board โดยใช้โปรแกรมที่ทันสมัย
รับก็อปปี้แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ตามตัวอย่าง และตามวงจร บอร์ดเดียวก็รับทำ
ออกแบบลายวงจรจาก Schematic พร้อมทั้งจัดหาเเละลงอุปกรณ์บน PCB Board รับบัดกรีลงแผ่นปริ้น
รับสร้างออกแบบและทำแผ่นปริ้น
Bottom layer
Top layer
Overlay layer

ก็อปปี้แผงวงจร Copy-PCB-Board

ส่งรูป PCB Board ตัวจริงหรือรูปมาที่
Email : star_circuit@ฮอทเมล.com
โทร. 0618829051
LINE: 0618829051

5/180 หมู่ 3 หมู่บ้านนันทวัน 5 ซอยเลียบวารี11 ถนนเลียบวารี แขวงโคกแฝด เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530

ก็อปปี้แผงวงจร Copy PCB Board

http://www.star-circuit.com/Copy-PCB-Board.html