รับซ่อม CRT FANUC 9" ทุกรุ่น ที่ร้านมีเครื่องเทสจอ

รับซ่อม CRT FANUC 9" ทุกรุ่น ที่ร้านมีเครื่องเทสจอ

 

รับซ่อม CRT FANUC 9" ทุกรุ่น ที่ร้านมีเครื่องเทสจอ Matsushita
A61L-0001-0093 A61L-0001-0092 A61L-0001-0094 A61L-0001-0091  A61L-0001-0095 A61L-0001-0096  A61L-0001-0074 A61L-0001-0071 A61L-0001-0072 A61L-0001-0073 A61L-0001-0075 A61L-0001-0076 A61L-0001-0077 A61L-0001-0078 A61L-0001-0079  A61L-0001-0081 A61L-0001-0082 A61L-0001-0083 A61L-0001-0084 A61L-0001-0085 A61L-0001-0086 A14L-230BT
TX1424AB KF-M7099H TR-9DD1B TR-9K1 2003B1 TR9DK1B D9MM-11A

รับซ่อม CRT FANUC ทุกรุ่น ที่ร้านมีเครื่องเทสจอตามคลิปวีดีโอการทดสอบ
จอ CRT MAS ประกอบด้วย โครงของจอ หลอดภาพ คอนเนคเตอร์ตูดจอ แผงวงจรที่ขับตรงตูดจอ สายไฟ คอนเนคเตอร์สัญญาณภาพกับไฟเลี้ยง 24VDC ที่แผงวงจรประกอบด้วยวงจรต่างๆทำงานร่วมกันได้แก่ วงจรจ่ายไฟให้กับวงจรต่างๆ ฟลายแบคและชุดขับฟลายแบค วงจรแปลงสัญญาณ ทางแนวตั้งและแนวนอน วงจรปรับแต่งด้วยวอลลุ่ม

http://www.star-circuit.com/CRT-FANUC.html