รับซ่อม CRT FANUC 9" ทุกรุ่น ที่ร้านมีเครื่องเทสจอ

รับซ่อม CRT FANUC 9" ทุกรุ่น ที่ร้านมีเครื่องเทสจอ

 

 

รับซ่อม CRT FANUC 9" ทุกรุ่น ที่ร้านมีเครื่องเทสจอ Matsushita
A61L-0001-0093
A61L-0001-0092
A61L-0001-0094 
A61L-0001-0091  
A61L-0001-0095 
A61L-0001-0096 
A61L-0001-0074 
A61L-0001-0071 
A61L-0001-0072
A61L-0001-0073 
A61L-0001-0075 
A61L-0001-0076 
A61L-0001-0077 
A61L-0001-0078 
A61L-0001-0079  
A61L-0001-0081 
A61L-0001-0082 
A61L-0001-0083 
A61L-0001-0084 
A61L-0001-0085 
A61L-0001-0086 
A14L-230BT 
TX1424AB 
KF-M7099H 
TR-9DD1B
TR-9K1 2003B1 
TR9DK1B 
D9MM-11A

รับซ่อม CRT FANUC ทุกรุ่น ที่ร้านมีเครื่องเทสจอตามคลิปวีดีโอการทดสอบ
จอ CRT MAS ประกอบด้วย โครงของจอ หลอดภาพ คอนเนคเตอร์ตูดจอ แผงวงจรที่ขับตรงตูดจอ สายไฟ คอนเนคเตอร์สัญญาณภาพกับไฟเลี้ยง 24VDC ที่แผงวงจรประกอบด้วยวงจรต่างๆทำงานร่วมกันได้แก่ วงจรจ่ายไฟให้กับวงจรต่างๆ ฟลายแบคและชุดขับฟลายแบค วงจรแปลงสัญญาณ ทางแนวตั้งและแนวนอน วงจรปรับแต่งด้วยวอลลุ่ม

http://www.star-circuit.com/CRT-FANUC.html