รับซ่อม Pro-face

รับซ่อม Pro-face รับซ่อมจอ Proface

ซ่อมไม่ได้ไม่คิดเงิน รับซ่อมทุกรุ่น ปรึกษาฟรี

GP2500 GP2501 GP2600 GP2601

         เทคนิคการซ่อมจอทรัชกรีนโปรเฟส ตัวจอจะประกอบด้วยแผ่นกันด้านหน้าต่อมาจะเป็นแผ่นทรัชกรีนซึ่งแผ่นนี้ชอบเสียอาการกดทรัชกรีนไม่ได้หรือ อาการกดไม่ได้เป็นบางตำแหน่ง ถัดมาเป็นหน้าจอแอลซีดีเป็นตัวแสดงผลภาพถ้าเสียหรือเสื่อมจะมีอาการจอขาว จอดับ จอเป็นเส้น จอจาง ปรับแสงไมได้ จอใหม้ จอเป็นวงๆ ถัดมาจะเป็นชุดแผงวงจรขับจอชุดนี้จะทำหน้าที่ขับจอแอลซีดีถ้าเสียจะทำให้มีอาการเหมือนจอเสีย ต่อมาเป็นแผงวงจรรับสัญญาณจากแผนทรัชส่งให้แผงเมนบอร์ด ถ้าเสียอาการจะเหมือนกับแผ่นทรัชกรีนเสีย ตอมาเป็นแผงเมนบอร์ดแผงเมนบอร์ดนี้จะเป็นหัวใจสำคัญของการทำงาน ประกอบด้วย ซีพียู รอมสำหรับเฟอร์มแวร์ รอมสำหรับโปรแกรมที่เราเขียนเข้ามาเพื่อใช้งานกับเครื่องนั้นๆ มีไอซีที่ควบคุมการทำงานติดต่อสื่อสารกับพอร์ทต่างๆภายนอก มีไอซีที่ทำหน้าที่เป็นอินพุทและเอาท์พุทวงจรอินเตอร์แฟสต่างๆ นอกจากนี้แผงเมนบอร์ดยังประกอบด้วยคอนเนคเตอร์ที่จะรับและส่งข้อมูลด้วย สุดท้ายเป็นชุดจ่ายไฟให้กับแผงวงจรทำหน้าที่จ่ายไฟค่าต่างๆให้กับวงจรซึ่งมีหลายค่า

PRO-FACE-GP570-TC11

 

Pro-face 2980070-04

Pro-face 2980070-04

Pro-face GP270-SC11-24V

Pro-face 2980070-04-24V

อาการ หน้าจอไม่ติด
อาการ ติดๆดับๆ
ได้ซ่อมใช้งานได้แล้ว

Pro-face 3180053-03 ST401-AG41-24V

Pro-face 3180053-03 ST401-AG41-24V

Pro-face PL-5700T1

Pro-face PL-5700T1

PROFACE MODEL3180021-05(SN058809A003856)PR1141002744

PRO-FACEMODEL-2880011-02

PRO-FACE-MODEL-3580205-010

PRO-FACE-GP37W2-BG41-24V

PRO-FACE-MODEL-298007-04

PRO-FACE-MODEL3180021-02-1

PRO-FACE-TYPE2880052-01

PRO-FACE-MODEL-2980070-04

PRO-FACE-MODEL-PL-5700T1

PRO-FACE-TYPE-2880052-01

PRO-FACE-PANEL-COMPUTER-PL-5700T1