รับซ่อมบอร์ดอิเล็กทรอนิกส์

     รับซ่อมแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ แผงวงจรเว็บบอร์ด แผงคอนโทรลเครื่องจักร
และรับบริการตรวจซ่อมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เครื่องจักรโรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภททุกยี่ห้อ ตรวจซ่อมด้วยเครื่องมือตรวจเช็คอัตโนมัติที่มีประสิทธิภาพ

 

    ตัวอย่างผลงานซ่อม

HOFFMAN-MULLER-MODEL-HM-D6AT40180

TRANSFORMER-B035X10-P-S-M-D

RHYMEBUS-TYPE-RM5G-4015

DAU-L-143386

PICANOL-SMPS-3-BE-93068-SMPSS-3BE83252-0

PICANOL-SPU-2-BE93064

PICANOL-PSA-1-BE93239

HOLDING-TYPE-HO-510A-0002

ZTE-ZXD-1500-V4.0

30808PSU-071200-R5-244073400603-R5

LED-FREE-3AG-0-5CU-GAMP8-R3-68E3-340512-15G607-L1

DUNGS-MB-Z-GROB-211795-231-211863

RONDOPROSS-SW-V1-05-WM094240-74-SW

CAHEN2770001C

ANALAB

LEAD-FREE-3AG-0-5CU-GAMP8-R3-68E3-340512-15J041-L2.1

SOCK-WEAVING-MACHINE-POWER-SUPPLY

MTL-ICC-301

DC-DRIVE-TFC-1-26C047