รับซ่อม Fanuc Control

รับซ่อม FANUC

A06B-6077-H111

FANUC A06B-6059-H003

FANUC-A16B-1000-0230-088

FANUC-A06B-6140-H011

FANUC-SERVO-A06B-6096-H206

FANUC SERIES OI-TC

FANUC-A16B-1212-0871

FANUC-A860-0356-X011

FANUC-A03B-0407-B001

FANUC-A20B-0009-0320-07C

FANUC-A06B-6087-H126

FANUC-A16B-2200-0250

FANUC-A16B-1212-0931-068

FANUC-A16B-2203-0370-06B

FANUC-A16B-1010-0331-04 A

FANUC-A06B-6079-H106

FANUC-A16B-2200-0090

FANUC-A16B-1211-0270-06B

FANUC-A16B-1211-0170-11E

FANUC-A16B-1211-0270-04A

FANUC-A06B-6078-H211

FANUC-A06B-6066-H004

FANUC-A05B-2301-C301

FANUC-A16B-1310-0010-01

FANUC-A16B-1212-0110-01

FANUC-A16B-2200-066

FANUC-A860-0301-T002-2500P

FANUC-A20B-1009-0010-16B

FANUC-A06B-6066-H234

FANUC-A06B-6087-H115

FANUC-A06B-6044-H742

FANUC-A05B-2115-C003

FANUC-A03B-0807-C154

FANUC-A06B-6079-H206

FANUC-A16B-2202-072

FANUC-A16B-1200-0670-06A

FANUC-A860-0300-T002-2500P

FANUC-A16B-1212-0939-068

FANUC-IC639MDL340D

FANUC-A860-0324-T102

FANUC-A16B-2200-0842-04C

FANUC-A16B-1212-022

FANUC-A16B-1210-0510-01

FANUC-A06B-6057-H015

FANUC-A16B-1211-0272

FANUC-A20B-0009-0530

FANUC-A20B-1005-0310-02A

FANUC-A20B-1001-0731-03A

FANUC-A20B-1000-0800-07B

FANUC-A20B-1003-0090105A

FANUC-A20B-1001-0731-04A

FANUC-A20B-0009-0150-09B

FANUC-A20B-1004-0260

FANUC-A16B-2201-0470

FANUC-A20B-0008-054

FANUC-A61L-0001-0094

FANUC-A06B-6058-H005

FANUC-A03B-0807-C161

FANUC-A06B-0373-B175

FANUC-A05B-2308-C300

FANUC-A20B-SPINDLE-DRIVE

FANUC-803B-0405-B001

FANUC-IC600LX605K

FANUC-A03B-0405-B001

FANUC-A02B-0261-C162-MCR

FANUC-A20B-2000-0170-06B

FANUC-A14B-0069-B002

FANUC-IC693MDL330D

FANUC-A16B-1100-0261

FANUC-A06B-6079-H301

FANUC-A06B-6058-H006

FANUC-A16B-1212-030

FANUC-A06B-6079-H104

FANUC-A06B-6058-H334

FANUC-A20B-1003-0090

FANUC-A16B-1200-0670-02A

FANUCA16B-2203-004

A06B-6079-H206

FANUC-A76L-0300-077

FANUC-A20B-1003-00904-TO9403

FANUC-A76L-0300-033-A20B-1003-0010

FANUC-A06B-6134-H303-A

FANUC-TYPE-A06B-6117-H103

FANUC-A20B-1000-0560-T564

FANUC-A06B-6077-H111

FANUC-A20B-0009-0320-09D

FANUC-A06B-6134-H303-A-3

FANUC-A06B-6090-H003-1

FANUC-A61L-0001-0093-CRT-DISPLAY-MODULE-TYPE-09MM-11A

FANUC-A16B-1212-0871-13C614261

FANUC-ATC04A-A03B-0807-C054

FANUC-A16L-0001-009

FANUC-A16B-2201-0070-107C

FANUC-A61L-0001-0076-MODEL-TR-9DK1-B

FANUC-A03B-0807-C054

FANUC-A06B-6058-H223

FANUC-A16B-1200-0800-10B-90-4-T806-07

FANUC-A06B-6090-H003-12

FANUC-A20B-1001-0120-2

FANUC-MODELA99L-0162-0001

FANUC-SERVO-2

FANUC-A20B-1004-0960

FANUC-A06B-6134-H303-A

FANUC-A063-6078-H211-500

FANUC-A16B-2201-007107C

FANUC-A16B-1210-0510

FANUC SPINDLE-A06B-6059-H212

FANUC-A20B-0009-032010D

GE-FANUC-VERSAMAX-IC200UAA007-BG-07000195471-0724

FANUC-A04B-0094-C201

FANUC-A06B-6096-H202-1

FANUC-A20B-2902-0550-01A

FANUC-A06B-6047-H003

FANUC-A16B-1010-0200-07C

FANUC-A13B-0070-B001

FANUC-A20B-1000-0940-COP4

FANUC-VELOCITY-CONTROL-TYPE-A06B-6047-H206

FUJITSU-FANUC-VELOCITY-CONTROL-UNIT-TYPE-A06B-6047-H002

 

FANUC                  A06B-6090H233

FANUC SERVO AMPLIFIER UNIT A06B-6090-H233

A06B-6080-H301

 

FANUC SERVO AMPLIFIER MODULE A06B-6080-H301

อาการ Alarm 8
อาการ Alarm 9
อาการ Alarm 5
อาการ Power not on
อาการ Alarm not ready
อาการ 414 SERVO ALARM : XYZ AXIS DETECH ERR
อาการ ไฟตัวเลข 7-Segment ไม่ขึ้น
ได้ซ่อมใช้งานได้แล้ว

 

 

 

FANUC POWER UNIT

FANUC POWER UNIT A16B-1212-0100-01

อาการ Output ไม่ออก
อาการ Power not on
อาการ Power Unit Alarm
ได้ซ่อมใช้งานได้แล้ว

supply

POWER SUPPLY

A06B-6058-H226
FANUC A06B-6058-H226