รับพันหม้อแปลง

รับพันหม้อแปลง

         หม้อแปลงเสีย หม้อแปลงรั่ว หม้อแปลงช๊อตรอบ หม้อแปลงลงกราด์ว เปลี่ยนจากไฟเช้า 110V เป็น 220V
หม้อแปลงเดิมเสียหาซื้อไม่ได้ เอาลูกเดิมมาพันใหม่ได้
หม้อแปลงหลายอินพุต หลายเอาท์พุท หาซื้อไม่ได้ต้องสั่งพันหม้อแปลงใหม่

รับสั่งพันหม้อแปลงใหม่ ทุกชนิด เพียงท่านบอกข้อมูล อินพุท(สามารถพันได้มากกว่าหนึ่งอินพุท) เอาพุท (สามารถพันได้มากกว่าหนึ่งเอาพุท) บอกแอป์ม

รับพันหม้อแปลง

TRANSFORMER

CHIN-I-ELECTRICAL

TRANSFORMER-IN100V-OUT15V-1.5A

INPUT415V-OUTPUT220-26-ISOLATR-TRANSFORMER

INPUT115V-OUTPUT45-0-45-ISOLATR-TRANSFORMER

ส่วนประกอบของหม้อแปลงโดยทั่วไป

  1. ขดลวดตัวนำปฐมภูมิ (Primary Winding) ทำหน้าที่รับแรงเคลื่อนไฟฟ้า
  2. ขดลวดทุติยภูมิ (Secondary Winding) ทำหน้าที่จ่ายแรงเคลื่อนไฟฟ้า
  3. ขั้วต่อสายไฟ (Terminal) ทำหน้าที่เป็นจุดต่อสายไฟกับขดลวด
  4. แผ่นป้าย (Name Plate) ทำหน้าที่บอกรายละเอียดประจำตัวหม้อแปลง
  5. อุปกรณ์ระบายความร้อน (Coolant) ทำหน้าที่ระบายความร้อนให้กับขดลวด เช่น อากาศ, พัดลม, น้ำมัน หรือใช้ทั้งพัดลมและน้ำมันช่วยระบายความร้อน เป็นต้น
  6. โครง (Frame) หรือตัวถังของหม้อแปลง (Tank) ทำหน้าที่บรรจุขดลวด แกนเหล็กรวมทั้งการติดตั้งระบบระบายความร้อนให้กับหม้อแปลงขนาดใหญ่
  7. สวิตช์และอุปกรณ์ควบคุม (Switch Controller) ทำหน้าที่ควบคุมการเปลี่ยนขนาดของแรงเคลื่อนไฟฟ้า และมีอุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าชนิดต่าง ๆ รวมอยู่ด้วย

วัสดุที่ใช้ทำขดลวดหม้อแปลงโดยทั่วไปทำมาจากสายทองแดงเคลือบน้ำยาฉนวน มีขนาดและลักษณะลวดเป็นทรงกลมหรือแบนขึ้นอยู่กับขนาดของหม้อแปลง ลวดเส้นโตจะมีความสามารถในการจ่ายกระแสได้มากกว่าลวดเส้นเล็ก

หม้อแปลงขนาดใหญ่มักใช้ลวดถักแบบตีเกลียวเพื่อเพิ่มพื้นที่สายตัวนำให้มีทางเดินของกระแสไฟมากขึ้น สายตัวนำที่ใช้พันขดลวดบนแกนเหล็กทั้งขดลวดปฐมภูมิและขดลวดทุติยภูมิอาจมีแทปแยก (Tap) เพื่อแบ่งขนาดแรงเคลื่อนไฟฟ้า (ในหม้อแปลงขนาดใหญ่จะใช้การเปลี่ยนแทปด้วยสวิตช์อัตโนมัติ)

http://www.star-circuit.com/รับพันหม้อแปลง.html