Author Topic: ราคาโทรศัพท์กับการตรวจดูมือถือ สิ่  (Read 155 times)

hakanmendoza

  • Newbie
  • *
  • Posts: 44
    • View Profile
ราคาโทรศัพท์ในปัจจุบันมีราคาแพงมากขึ้น เมื่อเทียบกับแต่ก่อน นั่นอาจเกิดจากว่า ฟังก์ชั่นที่ตอบสนองต่อความจำเป็นของผู้ใช้มากขึ้นเรื่อยๆ อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับในการทำตัวเครื่องต่างๆ ทำให้สมาร์ทโฟนนั้นแพงมากขึ้น และแม้คุณจะไปเลือกซื้อโทรศัพท์กับร้านที่มีคุณ